“I froze, speechless” – You can be one of many voices for Odessa

Someone who was present on the Kulikovo Field the evening on May 2, 2014 tells us why we all have to stand with the people of Odessa.

The statement captures the feeling of standing together on a large town square, rumored to be cleared by the authorities, you turn around and face a huge hooligan mob running towards you.

AttackKulikova1

Screenshot from the French documentary “Ukraine – The Masks of the revolution” by Paul Moreira

”I turned around, and saw a crowd coming 250 m away from us. They were screaming, the had (ukraininan) flags, I froze, speechless.”

These words are stated by one of the survivors of the attack in Odessa. The Odessians need your help in bringing justice to the victims and to end the harassments and repression of their relatives, the survivors and their sympathizers.

AttackKulikova2.png

Screenshot from the French documentary “Ukraine – The Masks of the revolution” by Paul Moreira

We have published information on our blog for how you can do during May to show your solidarity with Odessa.

Act now!

Du kan hjälpa till så här 1-2 maj!

I en mordbrand dödades 42 personer efter att ett fackföreningshus stormats I Odessa 2 maj 2014.

Överlevande och de som motsätter sig högervåldet I Ukraina behöver ditt stöd.

SolidarityFromUppsalaSweden2018

Du kan hjälpa till så här 1-2 maj!

 1. Hitta några vänner I 1:a majtåget eller 2 maj
 2. Skaffa några röda nejlikor eller använd en bild av en nejlika
 3. Gör ett plakat med ett passande budskap I solidaritet med Odessa
 4. Ta ett foto med en känd vy från din stad eller ort
 5. Skicka fotot till aktivisterforfred@gmail.com
 6. Vi publicerar det på bloggen https://solidaritywithodessa.wordpress.com/ så att alla inklusive Odessa kan ta del av ditt budskap

Ett internationellt upprop inför den femte minnesdagen uppmanar till två saker:

 1. Initiera en internationell utredning om händelserna I Odessa 2 maj 2014
 2. Stoppa trakasserier mot och förföljelsen av överlevare och deras sympatisörer

odessa_0

Inuti det brandhärjade Fackföreningarnas hus I Odessa, maj 2014

Denna text finns också tillgänglig i PDF-format.

You can help in this way May 1 or 2!

42 people were killed in an arson when a union building was stormed in Odessa May 2, 2014.

Survivors and those who oppose right wing violence in Ukraine need your support.

SolidarityFromUppsalaSweden2018.png

You can help in this way May 1 or 2!

 1. Find some friends in the May 1st marches or on May 2nd
 2. Get at least one carnation flower or use an image with a carnation.
 3. Make a placard with a message in solidarity with Odessa
 4. Take a photo at a known place in your locality
 5. Send the photo to aktivisterforfred@gmail,com
 6. We post it on https://solidaritywithodessa.wordpress.com/ so that everyone including Odessa can see your message

An international call for the 5th memorial day calls for two things:

 1. Start an international investigation into the events in Odessa May 2, 2014
 2. Stop harassment and persecution of survivors and their sympathizers

odessa_0.jpg

Inside the fire-ravaged Trade Union Building in Odessa, May 2014

This text is also available in PDF-format.

Aufruf zu internationalen Aktionen am 5. Gedenktag des Angriffs auf das Haus der Gewerkschaften in ODESSA, UKRAINE.

odessaupprop2019

Am 2. Mai 2019 jährt sich zum fünften Mal ein Angriff des rechten Mobs auf das Gewerkschaftshaus in Odessa, Ukraine, eine Tragödie, bei der mindestens 42 Menschen und mehr als 100 Verletzte ums Leben kamen. Bis heute ist keine Gerechtigkeit für die Trauernden der Opfer in Sicht.

Diese Tötungen am 2. Mai 2014 geschahen nur wenige Monate, nachdem der demokratisch gewählte Präsident durch Politiker, Massenproteste und gewalttätige rechte Organisationen aus dem Amt gedrängt wurde. Dies führte über mehrere Wochen zu wachsenden Spannungen in Odessa, die mit Straßenkämpfen und dem Angriff des Mobs auf das Gewerkschaftshaus gipfelten.

Viele Handy-Videos des Angriffs wurden im Internet veröffentlicht und zeigen deutlich, wie Menschen mit Molotow-Cocktails die Gewerkschaft in Brand setzen. Man sieht Menschen, die aus den brennenden Fenstern springen und sterben, wenn sie auf den Boden fallen. Die auf dem Asphalt liegenden Menschen und jene, die Fluchtversuche starteten, wurden mit Metallschlägern und anderen Waffen schwer misshandelt.

Bisher wurde noch kein einziger der Täter dieser mörderischen Handlungen vor Gericht gestellt. Gleichzeitig wurden Überlebende der Brandstiftung sowie mehrere ihrer Sympathisanten verhaftet, und viele von ihnen befinden sich noch im Gefängnis, viele von ihnen wurden nie wegen eines Verbrechens angeklagt.

Familienangehörige, Freunde und Unterstützer der Opfer und Überlebenden haben wiederholt Gedenkveranstaltungen am Ort der Ermordungen abgehalten und eine internationale Untersuchung gefordert, die zur Verfolgung der Verantwortlichen führen soll. Jedes Jahr am 2. Mai versammeln sich dort Tausende von Odessans, trotz wiederholter Drohungen rechtsextremer Organisationen, die Trauernden anzugreifen.

Die unten aufgeführten Organisationen rufen alle, die Wert auf Gerechtigkeit legen, auf, am 2. Mai lokale Veranstaltungen in Solidarität mit der Bevölkerung von Odessa und zur Unterstützung ihrer Forderung nach einer internationalen Untersuchung durchzuführen.

Wir fordern ferner, dass die Schikanen und die rechtliche Unterdrückung von Überlebenden der Tragödie vom 2. Mai, ihrer Angehörigen und Unterstützer sowie von Journalisten, die versuchen, die Situation zu untersuchen, eingestellt werden.

Dieser Aufruf wurde von der Odessa Solidarity Campaign (USA) und dem Prager Frühling II (Europa) initiiert.

Upprop för internationella aktioner på femårsdagen av attacken mot fackföreningshuset i Odessa, Ukraina

[Detta upprop finns även på engelskaryska och tyska. Sprid det gärna och uppmana folk att agera samt skicka in foton till aktivisterforfred@gmail.com och ange var fotot är taget. Mer information om aktionen hittas via denna länk]

odessaupprop2019

2 maj, 2019, kommer att markera femårsdagen sedan en högerextremistisk mobb attackerade fackföreningshuset i Odessa, Ukraina, en tragedi som resulterade i åtminstone 42 människors död och mer än 100 skadade. Än i dag finns ingen rättvisa i sikte för offrens närstående.

Dessa dödsfall 2 maj, 2014, kom bara månader efter att den demokratiskt valde presidenten med våld avsattes av politiker, stora protester och våldsamma högerextrema organisationer. Detta resulterade i växande spänningar i Odessa under flera veckor, vilket kulminerade i gatuvåld och mobbens attack mot fackföreningshuset.

Många videor, tagna med mobiltelefoner, av attacken som har postats på internet visar tydligt att människor sätter eld på fackföreningshuset med molotovcocktails. Folk kan ses hoppa från brinnande fönster och dö när de faller till marken. Folk som låg på asfalten och de som försökte fly misshandlades brutalt med slagträ och andra vapen. Till dags datum, har ingen av förövarna till dessa bestialiska handlingar förts inför rätta.

Samtidigt har överlevare från mordbranden samt många av deras sympatisörer arresterats och många sitter fortfarande inspärrade; många har aldrig åtalats för något brott. Familjemedlemmar, vänner och anhängare till offren samt överlevare har vid upprepade tillfällen hållit minnesstunder vid platsen där morden begicks och krävt en internationell utredning som kan leda fram till åtal mot de ansvariga förövarna.

Varje år 2 maj samlas tusentals Odessabor där trots upprepade hot av högerextremistiska organisationer om att de ska attackera de sörjande. Organisationerna nedan uppmanar all de som värdesätter rättvisa att hålla lokala evenemang 2 maj i solidaritet med folket i Odessas samt för att stödja deras krav på en internationell utredning.

Vidare manar vi till ett slut på trakasserier och juridiskt förtryck av överlevare från tragedin 2 maj, av deras släktingar och anhängare, samt av journalister som försöker utreda situationen.

Initiativet till detta upprop har tagits av The Odessa Solidarity Campaign (USA) och Pragvåren 2 (Europa). Det stöttas av följande organisationer och individer:

[För senaste uppdatering av alla som skrivit under; följ denna länk.]

Organisationer:

 • Aktivister för fred (Sverige)
 • ATTAC Hungary (Ungern)
 • MEBAL – Hungarian United Left Movement (Ungern)
 • Steirische Friedensplattform (Österrike)
 • United National Antiwar Coalition (USA)
 • Virginia Defenders for Freedom, Justice and Equality (USA)

Individer:

 • Tord Björk, Pragvåren 2 – Nätverk mot Högerextremism och Populism; Kristianstad, Sverige
 • Matyas Benyik, Ordförande för ATTAC Ungern, Ordförande för MEBAL (Ungerns Förenade Vänsterförbund); Budapest, Ungern
 • Mikael Böök, fredsaktivist; Lovisa, Finland
 • Leo Gabriel, International Council of the World Social Forum; Wien, Österrike
 • Igor Gotlib, samhällsaktivist; Sankt Petersburg, Ryssland
 • Andrej Hunko, Medlem i tyska Bundestag och i Europarådets parlamentariska församling (PACE), Die Linke; Tyskland
 • Divina Levrini, Artist och aktivist på Ship to Gaza; Malmö, Sverige
 • Adriana Matalonga, ECOMUNIDADES, Red Ecologista de la Cuenca de México, México
 • Presley, fredsaktivist; Köpenhamn, Danmark
 • Mirek Prokes, Defence for Children International/tjeckiska avdelningen; Prag, Tjeckien
 • Aslak Storaker, Bevegelsen for Sosialisme; Norge
 • Bo Sundbäck, Aktivister För Fred; Åmotfors, Sverige
 • Poul Eck Sørensen, konsulent; Esbjerg, Danmark
 • Marko Ulvila, miljöaktivist; Tammerfors, Finland
 • Miguel Valencia, ECOMUNIDADES, Red Ecologista de la Cuenca de México; México
 • Thomas Wallgren, professor i filosofi; Helsingfors, Finland
 • Phil Wilayto, redaktör på The Virginia Defender newspaper; Richmond, USA

ПРИЗЫВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В 5-Ю ГОДОВЩИНУ НАПАДЕНИЯ НА ДОМ ПРОФСОЮЗОВ В ОДЕССЕ (УКРАИНА)

odessaupprop2019

2 мая 2019 года исполнится пять лет с того дня, когда толпа правых погромщиков атаковала Дом профсоюзов в Одессе (Украина). Результатом этой трагедии стала гибель по крайней мере 42 человек; еще более 100 человек пострадало. Скорбящие о жертвах и сегодня не могут надеяться на то, чтобы добиться справедливости.

Эти смерти 2 мая 2014 года произошли спустя считанные месяцы после того, как демократически избранный президент был принужден сложить с себя полномочия силами политиков, массовых протестов и активно применявших насилие правых организаций. Это привело к росту напряженности в Одессе на протяжении нескольких недель, кульминацией чего стали уличные столкновения и атака толпы на Дом профсоюзов.

В Интернете были опубликованы многочисленные снятые на смартфоны видеосвидетельства атаки, ясно показывающие людей, которые поджигают профсоюзное здание “коктейлями Молотова”. Видны люди, выпрыгивающие из горящих окон и умирающие при падении на землю. Лежащих на асфальте или пытающихся убежать жестоко избивают битами и другими боевыми средствами. На данный момент никто из тех, кто совершал эти кровавые дела, не был привлечен к ответственности.

В то же время те, кто выжил после поджога, и некоторые их сторонники арестовывались; многие из этих людей до сих пор находятся в тюрьме, часто – без предъявления какого-либо обвинения за все это время. Члены семей, друзья и сторонники жертв и выживших много раз проводили памятные мероприятия на месте убийств, требуя международного расследования, которое привело бы к судебному преследованию тех, кто несет ответственность за происшедшее.

Каждый год 2 мая там собираются тысячи одесситов, несмотря на неоднократные угрозы нападения на скорбящих со стороны крайне правых организаций.

Нижеперечисленные организации призывают всех, кому дорога справедливость, провести 2 мая мероприятия у себя на местах в знак солидарности с одесситами и в поддержку их требований международного расследования.

Мы также требуем прекращения травли и юридических репрессий в отношении выживших в трагедии 2 мая, их близких, сторонников и журналистов, пытающихся расследовать ситуацию.

Этот призыв инициирован “Кампанией солидарности с Одессой” (США) и сетью “Пражская весна-2” (Европа). Он поддержан следующими организациями и отдельными лицами:

ОРГАНИЗАЦИИ:

 • Активисты за мир (Швеция)
 • АТТАК-Венгрия
 • Венгерское объединенное левое движение (МЕБАЛ)
 • Объединенная национальная антивоенная коалиция (США)
 • Виргинские защитники свободы, справедливости и равенства (США)

ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦА:

 • Торд Бьорк (сеть Пражская весна-2 против правого экстремизма и популизма), Кристианстад, Швеция
 • Матиаш Беньик, председатель АТТАК-Венгрия, председатель Венгерского объединенного левого движения (МЕБАЛ), Будапешт, Венгрия
 • Микаэль Беек, активист движения за мир, Ловииса, Финляндия
 • Лео Габриэль (Международный совет Всемирного социального форума), Вена, Австрия
 • Игорь Готлиб, социальный активист, Санкт-Петербург, Россия
 • Андрей Хунко, депутат бундестага Германии и ПАСЕ (партия Die Linke), Германия
 • Дивина Леврини, художник, активист кампании “Корабль в Газу”, Мальме, Швеция
 • Адриана Маталонга (ECOMUNIDADES – Экологическая сеть котловины Мехико), Мексика
 • Пресли, активист движения за мир, Копенгаген, Дания
 • Мирек Прокеш (Международное движение в защиту детей – чешская секция), Прага, Чехия
 • Аслак Стуракер, Движение за социализм, Норвегия
 • Бо Сундбэк (Активисты за мир), Омотфорс, Швеция
 • Поль Эк Соренсен, консультант, Эсбьерг, Дания
 • Марко Улвила, активист экологического движения, Тампере, Финляндия
 • Мигель Валенсия (ECOMUNIDADES – Экологическая сеть котловины Мехико), Мексика
 • Томас Валлгрен, профессор философии, Хельсинки, Финляндия
 • Фил Вилайто, издатель газеты “The Virginia Defender”, Ричмонд, США

During May, we show solidarity with Odessa

Next week, the fifth Memorial Day of the attack on the House of Trade Unions in Odessa, Ukraine will take place.

odessaupprop2019

During May, we show our soildarity with the victims, their relatives and their friends.

You can also participate.

Do it individually or gather some friends (on, for instance May 1st or 2nd), take a photo which includes a red carnations flower in your hometown or village. Send the photo together with information where the photo is taken to aktivisterforfred@gmail.com and we will publish it.

Remember that you, in your photo, are free to include a sign with a message you want to share with the world in solidarity with Odessa.

If you cannot get a hold on a real flower, you can find free material to use on or blog.

There, you can also find information on how to participate anonymously.

Act now!

Below you find our international call for action. If you or your organization want to sign the call, send a message to aktivisterforfred@gmail.com


The international call:

The call is also available in
German
Russian
Swedish

A CALL FOR INTERNATIONAL ACTIONS ON THE 5th MEMORIAL DAY OF THE ATTACK ON THE HOUSE OF TRADE UNIONS IN ODESSA, UKRAINE

May 2, 2019, will mark five years since a right-wing mob attack on the House of Trade Unions in Odessa, Ukraine, a tragedy that resulted in the deaths of at least 42 people and more than 100 injured. Today there still is no justice in sight for the mourners of the victims.

Those deaths on May 2, 2014, came just months after the democratically elected president was forced out of office by politicians, mass protests and violent right-wing organizations. This resulted in growing tensions in Odessa over several weeks, which culminated with street clashes and the mob attack on the House of Trade Unions.

Many cellphone videos of the attack have been posted on the Internet, clearly showing people setting the union building on fire with Molotov cocktails. People can be seen jumping from the burning windows and dying when falling to the ground. People laying on the asphalt and those trying to escape were severely beaten with bats and other weapons. To date, not one of the perpetrators of these murderous actions has been brought to justice.

At the same time, survivors from the arson as well as several of their sympathizers were arrested and many of them are still in prison, many never having been charged with a crime. Family members, friends and supporters of the victims and survivors have repeatedly held memorials at the site of the killings, demanding an international investigation leading to prosecution of those responsible.

Each year on May 2, thousands of Odessans gather there, despite repeated threats by extreme right-wing organizations to attack the mourners. The organizations listed below call on all those who value justice to hold local events on May 2 in solidarity with the people of Odessa and in support of their demand for an international investigation.

We further call for an end to the harassment and legal repression of survivors of the May 2 tragedy, of their relatives and supporters, and of journalists attempting to investigate the situation.

This Call has been initiated by the Odessa Solidarity Campaign (USA) and Prague Spring 2 (Europe). To see which organizations and individuals who endorsed this call, please visit our blog and you find the post by clicking on this link.